Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst PharmaXpert ten aanzien van de website www.pharmaxpert.be je op het volgende:
 
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van PharmaXpert. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PharmaXpert. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door PharmaXpert met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd kennelijk onjuist is, ten aanzien waarvan PharmaXpert geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 
De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PharmaXpert behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van PharmaXpert, welke geen eigendom zijn van PharmaXpert. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PharmaXpert.